روز جهانی بدون دخانیات گرامی باد.   دکترمهدی شوشتریان به عنوان پزشک نمونه اطفال کشور در سال 1392 انتخاب گردید، - فوق تخصص عفونی کودکان از انگلستان - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه 10 خرداد 1402
Wednesday.31.5.2023

 

     XIX Congress of the Union of Middle – Eastern and Mediterranean Pediatric Socleties , October 19-21 1990 , Athen.Greece   

   4th U.A.E Pediatric conference December 1992 Al.Ain study of the tuberculin on neonateVaccinated with the BCG . professor: mehdi Shushtarian, Emarates medical Jornal    

    xxL Congress of Union of middle. Eastern and Mediterranean pediatrics societies. Augest 1993 , ezmir/TurkeyFever Problem in children with malignancy professor: Mehdi Shushtarian

        XXI International Congress of pediatriss , Gairo/ Egypt , sept 10-15 , 1995 , Eightin febride episodes in children in the Malignancy professor: Mehdi Shushtarian

        23th international congress of pediatrics. Sept 9-14 , 2001 Bejing ,chinPrevention and control of tubrclousis and its problem. Professor Mehdi Shushtarian

        6th International congress of Tropical Pediatrics, Sep. 26-30 2002 , Ankara/TurkeyGastero enteritis problem in children professor: Mehdi Shushtarian

        The 11th Asian congress of pediatric and 1st Asian congress on pediatric Nursing, November 2.7,2003 Bangkok/ThailandVaricella Zoster problems professor Mehdi Shushtarian

        24th International congress of pediatrics , Augest 15-20 , 2004 cancum / MexicoTesting for antibody to hepatitis a among children Age 10-15 years Ahvaz city , South of Iran professor: Mehdi Shushtarian

 

www.iranped.ir

www.sbmu.ac.ir

www.ivimc.org


صفحه اصلي | مصاحبه ها | تماس با ما | بیوگرافی | مسئولیت های اجرایی | تقدیرنامه ها | کنگره ها | تالیفات
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ می باشد.
طراحی و اجرای سایت:سما گراف