روز جهانی بدون دخانیات گرامی باد.   دکترمهدی شوشتریان به عنوان پزشک نمونه اطفال کشور در سال 1392 انتخاب گردید، - فوق تخصص عفونی کودکان از انگلستان - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه 10 خرداد 1402
Wednesday.31.5.2023


مصاحبه ها

 • پیش گیری از سرما خوردگی برنامه رادیویی خانه و خانواده ( مهر 1368)
 • واکسیناسیون برنامه رادیویی سلامت باشید (1369)
 • فلج اطفال برنامه رادیویی (1372)
 • سرماخوردگی و عوارض آن برنامه رادیویی سلامت باشید (1372)
 • فلج اطفال برنامه رادیویی خانه و خانواد (1374)
 • رل آنتی بیوتیکها در سرماخوردگی برنامه رادیویی سلامتی (1357)
 • سرماخوردگی در کودکان برنامه رادیویی پزشکی هفته (آذر 1377)
 • و حضور در
  • پیش گیری از سرما خوردگی برنامه رادیویی خانه و خانواده ( مهر 1368)
  • واکسیناسیون برنامه رادیویی سلامت باشید (1369)
  • فلج اطفال برنامه رادیویی (1372)
  • سرماخوردگی و عوارض آن برنامه رادیویی سلامت باشید (1372)
  • فلج اطفال برنامه رادیویی خانه و خانواد (1374)
  • رل آنتی بیوتیکها در سرماخوردگی برنامه رادیویی سلامتی (1357)
  • سرماخوردگی در کودکان برنامه رادیویی پزشکی هفته (آذر 1377)
  • و حضور در برنامه های متعدد پزشکی در رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  برنامه های متعدد پزشکی در رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • پیش گیری از سرما خوردگی برنامه رادیویی خانه و خانواده ( مهر 1368)
  • واکسیناسیون برنامه رادیویی سلامت باشید (1369)
  • فلج اطفال برنامه رادیویی (1372)
  • سرماخوردگی و عوارض آن برنامه رادیویی سلامت باشید (1372)
  • فلج اطفال برنامه رادیویی خانه و خانواد (1374)
  • رل آنتی بیوتیکها در سرماخوردگی برنامه رادیویی سلامتی (1357)
  • سرماخوردگی در کودکان برنامه رادیویی پزشکی هفته (آذر 1377)
  • و حضور در برنامه های متعدد پزشکی در رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
www.iranped.ir

www.sbmu.ac.ir

www.ivimc.org


صفحه اصلي | مصاحبه ها | تماس با ما | بیوگرافی | مسئولیت های اجرایی | تقدیرنامه ها | کنگره ها | تالیفات
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ می باشد.
طراحی و اجرای سایت:سما گراف