روز گفتگوی تمدن ها گرامی باد.   دکترمهدی شوشتریان به عنوان پزشک نمونه اطفال کشور در سال 1392 انتخاب گردید، - فوق تخصص عفونی کودکان از انگلستان - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پنج‌شنبه 30 شهریور 1402
Thursday.21.9.2023


مسئولیت های اجرائی

 • ریاست بیمارستان ریوی خوزستان 1350
 • رئیس بخش کودکان گلستان دانشگاه جندی شاپور 9-1354
 • سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور8-1357
 • مدیرگروه کودکان دانشگاه اهواز 1362-1357
 • سرپرست بخش داخلی اطفال مرکز پزشکی درمانی بیمارستان طالقانی از 1364
 • عضو شورای جذب تخبگان وابسته به نهاد ریاست جمهوری
 • عضو کمیته پره بورد و بورد بیماریهای کودکان
 • عضو هئیت علمی ایمن سازی ( واکسیناسیون ) کشوری
 • عضویت در کمیته کشوری عفونتهای حاد تنفسی ARI
 • عضویت در کمیته ملی شیر مادر
 • عضو کمیته کشوری عفونتهای گوارشی CDD
 • عضو کمیته نسخ وابسته به سازمان نظام پزشکی
 • عضو هیئت داوران طرحهای تحقیقاتی معاونت پژوهشی علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو هیئت داوران مجله های پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی اهواز ـ کرمان ـ مازندران ـ شیراز
 • کارشناس کمیسیونهای مشورتی تخصصی سازمان نظام پزشکی
 • عضو کمیته بازآموزی پزشکان متخصص و عمومی انجمن کودکان ایران
 • عضو کمیته ترفیعات و ارتقاء دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • کارشناس سازمان پزشکی قانونی کشوری
 • عضو هیئت بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • سرپرست کمیته اجرائی کتاب جامع بیماریهای کودکان 2 جلد 3-1382
 • انتخاب پزشک نمونه 1385
 • دعوت در نخستین نشست مجمع پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1385
 • انتخاب پزشک اطفال نمونه کشور در همایش تجلیل از پیشکسوتان 1392
www.iranped.ir

www.sbmu.ac.ir

www.ivimc.org


صفحه اصلي | مصاحبه ها | تماس با ما | بیوگرافی | مسئولیت های اجرایی | تقدیرنامه ها | کنگره ها | تالیفات
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ می باشد.
طراحی و اجرای سایت:سما گراف